cfd-trading.se

CFD – en definition

CFD (eller “Contract For Difference som det heter på engelska) är ett instrument för värdepappershandel som – liksom många andra instrument – låter dig spekulera i uppgångar och i nedgångar på olika tillgångar som valutor, råvaror, index eller aktier. En CFD har alltid en öppningstid samt en tid för stängning, precis som en option. Dock är det inte förutbestämt när perioden är över för ens CFD, utan den som handlar kan själv välja när han eller hon ska stänga sin position, som annars hålls öppen hela tiden.

Så vad är det som är så speciellt med detta relativt nya fenomen? Det låter ju till en början väldigt mycket som just en aktie, en option eller en termin. Skillnaden här är att handlaren genom att investera i CFD:er kommer att ha med en hävstångseffekt som är inbyggd i värdepappret och kan i förhand justeras av investeraren. På detta vis har man gjort det möjligt för en investerare att köpa det motsvarande värdet av en tillgång för endast till exempel 5%, 10% eller en femtedel av det egentliga värdet. Hur då, kan man fråga sig. Jo, med denna hävstång lånar du helt enkelt pengar av marknaden under tiden, och du är bara exponerad med det beloppet som du har valt att investera för just din aktuella öppna position. Skulle det sedan vara så att din tillgång ökar i värde får du ta del av hävstångseffekten som gör att din vinst blir motsvarande vad den hade varit om du hade köpt 20, 10 eller 5 gånger så stort belopp av just den råvaran, aktien eller valutan.

Med CFD:er går det precis som med andra instrument att satsa på både upp eller nedgångar. Man ska dock komma ihåg att med denna hävstångseffekt kan det även gå snabbare än vanligt att förlora sin initiala investering, men man förlorar som sagt aldrig mer än vad man satsat.

Forex exchange

De flesta av oss har säkert hört talas om handel med valuta, eller som det heter internationellt; ”Forex Trading”, eller ”Currency Trading”. Detta alternativ inom investering och handel skiljer sig från andra typer av investeringar som till exempel optioner, fonder, warranter och vanliga aktier. Med valutahandel spekulerar man precis som med andra typer av materiella och immateriella tillgångar i huruvida värdet på ens innehav kommer att gå upp eller ner, under en viss tid.

Idag kan alla som vill handla med valutor. Förr i tiden var det endast de allra största instituten och bankerna som hade tillgång till denna marknad, som nu alltså har öppnat upp sig för allmänheten och snabbt blivit populär. Möjligheterna ligger precis som med vilken annan handel som helst i att förutse påverkan på olika valutor beroende på vad som händer på både den globala marknaden och den lokala marknaden. Valutahandelns marknad är relativt snabb i svängarna och det gäller att varje dag uppdatera sig om nyheterna världen över och vet hur man ska analysera dessa nyheter sett till ens egna positioner samt hur man kan använda dem för att spekulera i icke ännu investerade valutor sett hur de förväntas röra sig i förhållande till andra valutor.

En fördel med handel med valuta istället för till exempel med aktier och andra typer av optioner är att avgifterna ofta är lägre. Dock ska man komma ihåg att all typ av handel där man exponerar sitt kapital automatiskt innebär en risk och det finns inga säkra vägar inom någon tillgång, oavsett vad man säger om handel med valutor. Det säkraste är som vanligt att inte sätta hävstång på sitt kapital eller att spekulera i för stora summor eller summor som inte tillhör en själv. För att komma igång med valutahandel är det bara att kontakta en bank eller olika sidor och marknader på nätet.

Commodity Trading

”Commodity Trading”, eller som vi säger på svenska; råvaruhandel, är nästan precis vad det låter som. Det är helt enkelt handel med värdepapper som har underliggande innehav av de olika råvaror som vi människor använder för att kunna ta oss fram och för att överleva på denna jord. Till exempel använder vi människor ju el och energi för att hålla oss varma, ta oss till destinationer via bil och bussar och så vidare. Vi använder metaller för att göra järnvägar, vapen och andra verktyg, samtidigt som vi använder oss av produkter från djur för att kunna äta och överleva.

Ovan har vi nyss snuddat vid tre av de huvudsakliga kategorierna som man brukar använda för att dela upp olika typer av handel med råvaror. Dessa tre kategorier är nämligen generellt sett energi, metaller och jordbruksvaror. Dessa tre typer av råvaror är de fundamentala grundstenarna i den globala handeln med råvaror.

Det man brukar ha som generell måttstock när man avgör om en vara är av råvarumaterial är följande mer eller mindre komplicerade definitioner:

I övrigt kan man säga att handel med råvaror är ungefär liknande handel med vilka andra typer av värdepapper som helst. Man kan givetvis spekulera på upp- såväl som nedgångar inom råvaruhandel.

De viktigaste skillnaderna mellan Fundamental och Teknisk analys

De flesta av oss har hört om olika typer av strategier för att på bästa sätt analysera ett företag, dess tillgångar, dess framtid, och kanske i de flesta fallen – dess framtida aktiepris. Det finns många vägar att gå här, men de två kanske mest vanligt förekommande typerna av värdering heter fundamental analys och teknisk analys. Vi ska nu gå igenom vad som karaktäriserar de olika typerna av analys för att se hur de skiljer sig åt.

Fundamental analys

Fundamental analys är vad man kan kalla ”den gamla skolan”. Det är en typ av analys som ser företaget som en fysisk figur med riktiga tillgångar, riktiga skulder, en omvärld som är med och formar en riktig framtid, och så vidare. Det är en typ av analys som grundar sig i verkliga historiska siffror och man litar på att balansräkningen, kassaflödet och resultaträkningen återspeglar rättvisa siffror nog för att kunna dra slutsatser om framtiden. Vad är det man kollar på då? Jo, man ser till företagets historia sett till den redovisade vinsten, vilken omsättning man har haft (allt man sålt), vilket kassaflöde man har för stunden och av detta skapar man så kallade nyckeltal som visar på företagets nuvarande välmående. Detta är en väldigt enkel bild av värderingen av ett företag, och självklart tar man ofta in en rad andra aspekter som till exempel externa faktorer och immateriella tillgångar. Dock är det den grundläggande skolan för att bedöma ett företag utifrån dess ekonomiska prestation, och inte från en massa olika förväntningar från aktörer på aktiemarknaden. Eftersom aktiemarknaden ofta upplever mer eller mindre kraftiga fluktuationer, är det vanligt att man använder just fundamental analys för att göra långsiktiga placeringar, som har en så pass lång horisont så att dessa fluktuationer inte ska påverka risk och exponering allt för mycket.

Teknisk analys

Till att börja med tål det att sägas att det som kallas för teknisk analys inte är en enda typ av strategi. Det är en hel vetenskap som innehåller en massa olika modeller, taktiker, filosofier och program. Dock går teknisk analys i stora drag ut på att man genom historiska mönster och återkommande trender på ett logiskt sätt genom data kan komma fram till framtida trender och framtida utveckling. Man utgår alltså ifrån att olika typer av marknader alltid har visat upp och förmodligen i all framtid kommer att visa upp vissa återkommande mönster och trender – vilket gör dessa typer av prognoser möjliga.

Den vanligaste typen av teknisk analys bygger på att man väljer ut en viss tidsperiod för en råvara, en fond, en aktie eller ett helt index för att se vilka mönster denna typ av tillgång har visat historiskt under denna tid. Genom att göra detta kommer man i många fall finna mönster så som när värdet når en så kallad ”topp” (där värdet sedan på ett naturligt sätt sjunker igen efter att ha nått en tillfällig topp). Man kan även stöta på ett så kallat ”stöd” som visar på när nedgången på en tillgång har nått en sådan nivå att marknaden märket att den har varit undervärderad och måste handlas uppåt tills man har nått ett rimligt marknadspris. Som man lätt kan förstå år är teknisk analys extremt beroende av moment och att hitta precis rätt i dessa mönster i rätt tid. Eftersom målet med teknisk analys ofta är att utnyttja fluktuationer som är tillfälliga för att köpa billigt och sälja dyrt, är teknisk analys mer lämpad för den som kanske handlar på daglig basis (day-traders) och som har en kortare horisont på varje öppen position.

Som vi ser är skillnaderna mellan fundamental analys och teknisk analys tydliga. Den ena fokuserar på ett företags verkliga operation och händelser – det andra endast på registrerade siffror om aktievärdet och på att skapa mönster utifrån dessa data. Det vanligaste är att man använder en metod som kombinerar de båda när man analyserar en viss aktie.

Det här domännamnet är till salu