CFD Trading

Hur fungerar cfd trading?
CFD trading på uppgång!

CFD-trading är en förkortning för Contract For Difference, dvs man trejdar på förändringar i en underliggande tillgångs värde. T.ex. en valuta, därför menar man ofta forex trading när man pratar om cfd-trading.

De flesta av oss har säkert hört talas om handel med valuta, eller som det heter internationellt; ”Forex Trading”, eller ”Currency Trading”. Detta alternativ inom investering och handel skiljer sig från andra typer av investeringar som till exempel optioner, fonder, warranter och vanliga aktier. Med valutahandel spekulerar man precis som med andra typer av materiella och immateriella tillgångar i huruvida värdet på ens innehav kommer att gå upp eller ner, under en viss tid.

Hur fungerar cfd handel

Idag kan alla som vill handla med valutor. Förr i tiden var det endast de allra största instituten och bankerna som hade tillgång till denna marknad, som nu alltså har öppnat upp sig för allmänheten och snabbt blivit populär. Möjligheterna ligger precis som med vilken annan handel som helst i att förutse påverkan på olika valutor beroende på vad som händer på både den globala marknaden och den lokala marknaden. Valutahandelns marknad är relativt snabb i svängarna och det gäller att varje dag uppdatera sig om nyheterna världen över och vet hur man ska analysera dessa nyheter sett till ens egna positioner samt hur man kan använda dem för att spekulera i icke ännu investerade valutor sett hur de förväntas röra sig i förhållande till andra valutor.

Vad är CFD?

Contracts For Difference innebär som sagts ovan att man investerar i en viss kursrörelse. Om man t.ex. tror att USD kommer att gå upp i förhållande till EUR så ”köper” man Dollar och säler när en viss uppgång har nåtts. CFD är enormt stort på internationell nivå och det finns väldigt mycket pengar att tjäna för den som är duktig på att läsa av marknaden. Den här typen av trading är ganska lik ”vanlig” aktiehandel så man tittar på samma signaler och fundamentala faktorer. CFD växer väldigt fort och börjar bli mer och mer vanligt.

Forex exchange

En fördel med handel med valuta istället för till exempel med aktier och andra typer av optioner är att avgifterna ofta är lägre. Dock ska man komma ihåg att all typ av handel där man exponerar sitt kapital automatiskt innebär en risk och det finns inga säkra vägar inom någon tillgång, oavsett vad man säger om handel med valutor. Det säkraste är som vanligt att inte sätta hävstång på sitt kapital eller att spekulera i för stora summor eller summor som inte tillhör en själv. För att komma igång med valutahandel är det bara att kontakta en bank eller olika sidor och marknader på nätet.

Hur deklarera cfd

Resultatet av en cfd trading redovisas vanligen genom att du fyller i blanketten med ett nettobelopp på kontrolluppgiften. Det innebär att du deklarerar det belopp som är din vinst eller om så är fallet din förlust av CFD trading. När kontrolluppgiften sedan redovisas på specifikationen till din inkomstdeklaration står det i så fall ”erhållen ers. netto” om du har gjort en vinst och ”erlagd ers. netto” om du har gjort en förlust.