Commodity Trading

stock-tv”Commodity Trading”, eller som vi säger på svenska; råvaruhandel, är nästan precis vad det låter som. Det är helt enkelt handel med värdepapper som har underliggande innehav av de olika råvaror som vi människor använder för att kunna ta oss fram och för att överleva på denna jord. Till exempel använder vi människor ju el och energi för att hålla oss varma, ta oss till destinationer via bil och bussar och så vidare. Vi använder metaller för att göra järnvägar, vapen och andra verktyg, samtidigt som vi använder oss av produkter från djur för att kunna äta och överleva.

Ovan har vi nyss snuddat vid tre av de huvudsakliga kategorierna som man brukar använda för att dela upp olika typer av handel med råvaror. Dessa tre kategorier är nämligen generellt sett energi, metaller och jordbruksvaror. Dessa tre typer av råvaror är de fundamentala grundstenarna i den globala handeln med råvaror.

Det man brukar ha som generell måttstock när man avgör om en vara är av råvarumaterial är följande mer eller mindre komplicerade definitioner:

  • Tillgången ska kunna köpas, säljas eller på andra sätt bytas fritt mellan två eller fler parter. Detta kan också göras genom att investera i företag som i sin tur har olika typer av råvaror i sin verksamhet eller i sin portfolio av produkter.
  • Tillgången ska kunna levereras fysiskt, vilket betyder att om man till exempel köper eller säljer värdepapper som innehåller olja ska denna oljan kunna köpas och säljas mellan aktörer på en riktig marknad för olja.
  • Likvidering ska kunna komma som en naturlig följd av tillgången. Det ska gå att köpa och sälja tillgången för riktiga pengar.

I övrigt kan man säga att handel med råvaror är ungefär liknande handel med vilka andra typer av värdepapper som helst. Man kan givetvis spekulera på upp- såväl som nedgångar inom råvaruhandel.