De viktigaste skillnaderna mellan Fundamental och Teknisk analys

analysisDe flesta av oss har hört om olika typer av strategier för att på bästa sätt analysera ett företag, dess tillgångar, dess framtid, och kanske i de flesta fallen – dess framtida aktiepris. Det finns många vägar att gå här, men de två kanske mest vanligt förekommande typerna av värdering heter fundamental analys och teknisk analys. Vi ska nu gå igenom vad som karaktäriserar de olika typerna av analys för att se hur de skiljer sig åt.

Fundamental analys

Fundamental analys är vad man kan kalla ”den gamla skolan”. Det är en typ av analys som ser företaget som en fysisk figur med riktiga tillgångar, riktiga skulder, en omvärld som är med och formar en riktig framtid, och så vidare. Det är en typ av analys som grundar sig i verkliga historiska siffror och man litar på att balansräkningen, kassaflödet och resultaträkningen återspeglar rättvisa siffror nog för att kunna dra slutsatser om framtiden. Vad är det man kollar på då? Jo, man ser till företagets historia sett till den redovisade vinsten, vilken omsättning man har haft (allt man sålt), vilket kassaflöde man har för stunden och av detta skapar man så kallade nyckeltal som visar på företagets nuvarande välmående. Detta är en väldigt enkel bild av värderingen av ett företag, och självklart tar man ofta in en rad andra aspekter som till exempel externa faktorer och immateriella tillgångar. Dock är det den grundläggande skolan för att bedöma ett företag utifrån dess ekonomiska prestation, och inte från en massa olika förväntningar från aktörer på aktiemarknaden. Eftersom aktiemarknaden ofta upplever mer eller mindre kraftiga fluktuationer, är det vanligt att man använder just fundamental analys för att göra långsiktiga placeringar, som har en så pass lång horisont så att dessa fluktuationer inte ska påverka risk och exponering allt för mycket.

Teknisk analys

Till att börja med tål det att sägas att det som kallas för teknisk analys inte är en enda typ av strategi. Det är en hel vetenskap som innehåller en massa olika modeller, taktiker, filosofier och program. Dock går teknisk analys i stora drag ut på att man genom historiska mönster och återkommande trender på ett logiskt sätt genom data kan komma fram till framtida trender och framtida utveckling. Man utgår alltså ifrån att olika typer av marknader alltid har visat upp och förmodligen i all framtid kommer att visa upp vissa återkommande mönster och trender – vilket gör dessa typer av prognoser möjliga.

Den vanligaste typen av teknisk analys bygger på att man väljer ut en viss tidsperiod för en råvara, en fond, en aktie eller ett helt index för att se vilka mönster denna typ av tillgång har visat historiskt under denna tid. Genom att göra detta kommer man i många fall finna mönster så som när värdet når en så kallad ”topp” (där värdet sedan på ett naturligt sätt sjunker igen efter att ha nått en tillfällig topp). Man kan även stöta på ett så kallat ”stöd” som visar på när nedgången på en tillgång har nått en sådan nivå att marknaden märket att den har varit undervärderad och måste handlas uppåt tills man har nått ett rimligt marknadspris. Som man lätt kan förstå år är teknisk analys extremt beroende av moment och att hitta precis rätt i dessa mönster i rätt tid. Eftersom målet med teknisk analys ofta är att utnyttja fluktuationer som är tillfälliga för att köpa billigt och sälja dyrt, är teknisk analys mer lämpad för den som kanske handlar på daglig basis (day-traders) och som har en kortare horisont på varje öppen position.

Som vi ser är skillnaderna mellan fundamental analys och teknisk analys tydliga. Den ena fokuserar på ett företags verkliga operation och händelser – det andra endast på registrerade siffror om aktievärdet och på att skapa mönster utifrån dessa data. Det vanligaste är att man använder en metod som kombinerar de båda när man analyserar en viss aktie. Stora fondbolag, t.ex. Söderberg & partners jobabr ofta utifrån en kombination av teknisk och fundamental analys.