Indices

inicesIndicies är det engelska ordet för ”index” – i plural. Nu har vi i Sverige ingen skillnad på ordet ”index” när vi pratar om ett typ av index eller flera. Därför kommer vi för enkelhetens skull att hålla oss till den svenska benämningen ”index” när vi presenterar koncepter i detta inlägg.

Ett index används som ett generellt jämförelseverktyg för att mäta prestationen inom en aktiemarknad, eller en del av en aktiemarknad. Till exempel, i Sverige har vi ett index som kallas för Stockholms index, vilket i stora drag har samlat det vägda medelvärdet för prestationen hos de 30 största och mest inflytelserika företagen på den svenska marknaden. Varför gör man detta då? Jo, dels ger index en riktigt bra överblick och en väl vägd bild av hur marknaden för en viss bransch eller för ett visst land ser ut just för tillfället. Om till exempel Stockholms index går plus under en dag eller under en längre tid kan man enkelt konstatera att det går bra för de svenska företagen generellt sett. Antingen så spenderar de svenska hushållen mer och mer, eller så exporterar vi mycket – det kan bero på många olika saker. Ett index kan som sagt även fokusera på enskilda branscher, råvaror eller valutor. Till exempel kan man på det viset analysera hur det går för bilindustrin, eller för den generella oljebranschen.

Det är i princip samma koncept att investera och spekulera i index som det är att investera i fonder. Liksom fonder fungerar alltså index som en samlingsportfölj av de viktigaste företagen och aktörerna som påverkar den specifika sektorn som detta index inriktar sig på. Att handla med index gör att man sprider sina risker – liksom man gör i en portfölj eller i en diversifierad fond – vilket gör att man har en lägre risk än om man investerar i en specifik aktie. Däremot rör sig index och olika former av index naturligtvis långsammare när det väl går upp på marknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *