Manipulation av aktiekurser på sociala medier

Sociala medier har skrivit om reglerna för börshandeln och gränsen för vad som anses vara marknadsmanipulation har suddats ut. I dagsläget finns inga regler på Facebook, Twitter, Reddit och linkande kanaler som gör att användare kan blockas och konton plockas bort. Det är olagligt att sprida nazism och vissa typer av pornografi men det är egentligen allt vad regelverken täcker. Att sprida rykten som påverkar marknadskurserna finns inget förbud mot i dagsläget, mer än den befintliga lagen i Sverige som inte ändrats på flera år. Marknadsmanipulation är helt enkelt att någon försöker påverka kurserna på olika värdepapper genom att ge fel information eller handla på ett visst sätt. Misstänker börsen att det sker manipulation kan de komma att handelstoppa aktien. Det var lätta att komma igång med trading, personer köpte ett skrivbord och dator, sedan kunde de handla hemifrån. Internet gav privatpersoner den informationen de behövde för att bli tradare, men se upp för de som missbrukar olika aktiegrupper för egen vinning skull.

En dator och mobil

Osäkra tider på börsen

Det fortsätter att vara väldigt skakigt på börsen för tillfället och det är svårt att placera sina pengar. Med tanke på att det svänger ganska rejält finns det även chans att göra klipp. Kom bara ihåg att inte satsa mer än du kan förlora. Det finns ett fåtal branscher där aktierna är nere på bottennivåer men det innebär även att de är nära en konkurs om de inte får statlig hjälp. Exempel på sådana branscher är de inom flyg och turism. När det gäller råvaror är det framför allt oljan det svänger om. Den var rekordlåg tidigare i år då oljeföretagen betalade för att slippa ha oljan på lager och dyra förvaringskostnader. I orostider är alltid guld en bra råvara att satsa på, men hoppa inte på tåget för sent. Det finns andra tryggare investeringar som fastigheter men glöm inte att ta kontakt av lokal experter, som exempelvis en fastighetsmäklare i Bohuslän för att få fastigheten korrekt värderad.

Investera i hälso-, sjukvård och kosttillskott

Den digitala sjukvårdsmarknaden stiger i värde nu för tiden. Olika applikationer på smartphones samt datorer där det går att få tillgång till sjuksköterskor, läkare, psykologer, m.m visar stor framgång. Detsamma gäller investeringar inom hälsokost och naturpreparat. Psykisk samt fysisk hälsa är ett stort och trendigt ämne och berör alla människor. Vi vill leva sunt, ha en bra kropp och må bra psykisk. Hälsokost, naturpreparat och olika hjälpmedel är bra att investera i långvarigt. Ett exempel är olika preparat som gör det lättare att sluta röka eller snusa. Eftersom det är bra att sluta finns det olika exempel på hjälpmedel mot rökstopp. Att investera inom hälsobranschen är en bra långsiktig investering eftersom efterfrågan på marknaden alltid kommer finnas. Ett exempel är Curando Nordic, ett företag som hjälper bygga upp digitala vårdtjänster men det finns många fler intressanta bolag. Att investera i digital hälsa eller i naturpreparat/kosttillskott är en bra investering 2020.

Investera i guld när börsen är skakig

Efter att Coronaviruset fått större spridning i världen har börsen varit skakig. I USA har nivåerna varit på samma nivå som under finanskrisen 2008. För någon som sysslar med trading är dylika börsnedgångar något man bör hålla koll på. När befolkningen blir rädda för sina investeringar brukar nämligen priset på vissa råvaror gå upp rejält. En av de råvaror som brukar skjuta i höjden när något händer i världen är guld. Därav kan det också vara värt att investera i guld när börsen går bra, eftersom den förmodligen kommer öka i värde längre fram i tiden. I sviterna av Coronaviruset kan man exempelvis tydligt se att guld har ökat i värde medan vanliga aktier och fonder har sjunkit. För någon som tidigare har köpt värdepapper i guld kan detta bli lönsamma affärer som man kan njuta av med en god kopp kaffe i handen och en snus under läppen, här finns de bästa sorterna!

Reservoarpenna och värdepapper

Fintech förändrar dynamiken i den finansiella sektorn

Fintech förändrar marknadenBegreppet Fintech som på kort tid blivit en viktig term är en förkortning av termen finance technologyfinansteknologi på svenska.

Nya och effektivare lösningar inom finans anses vara samhällsekonomiskt gynnsamt och gör det enklare för alla att spara, låna och betala. Att använda pengar helt enkelt. Det är därför inte så konstigt att det talas allt mer om Fintech. Intresset avspeglas på ett tydligt sätt i de enorma belopp som investeras i så kallade Fintech-bolag. Sverige anses faktiskt vara det land i världen med flest Fintech-investeringar per capita. Klarna är ett exempel på ett svenskt företag som tagit avstamp i ny finansteknologi och därför kunnat växa på ett dramatiskt sätt. Stockholmsregionen har utnämnts till ett av de viktigaste klustren för finansteknologi i världen.

Fintech är dock ett mycket brett begrepp som används för att, med varierande framgång, försöka förklara flera olika fenomen som skiljer sig ganska mycket från varandra. I det här inlägget ska vi dels, så gott det går, försöka ringa in vad Fintech innebär men också titta på vad det är som gör att det är svårt att använda begreppet på ett träffsäkert sätt. Vi ska även försöka förklara vad det är som ligger bakom den snabba utvecklingen inom finansteknologi.

Nya IT-lösningar utmanar existerande strukturer

Fintech kan sägas handla om en strävan som syftar till att flytta fram sina positioner inom områden som e-handel och telekom. Med hjälp av ny teknik och nya idéer kan företag och andra aktörer helt enkelt erbjuda sina kunder nya tjänster och produkter. Börshandel är ett område där Fintech i form av lösningar för digitalisering av information och säkrare transaktioner inneburit en stor skillnad på ganska kort tid. Vilket t.ex. har fått Söderberg & Partners att agera inom segmentet och bla blivit mer aktiva på både Twitter och Youtube.

Utifrån en banks perspektiv kan Fintech ibland upplevas som ett hot eftersom nya aktörer tar över tjänster som traditionellt hört till bankernas kunderbjudanden och som inte erbjudits någon annanstans. Ett stort antal nya kreditföretag har dykt upp under bara de senaste fem åren, tack vare framsteg inom Fintech. Dessa företag konkurrerar givetvis med bankerna om låntagarna. Även bankerna själva satsar dock på Fintech och hör till dem som, genom sina stora investeringar på området, driver utvecklingen framåt. Det är alltså inte fråga om Fintech mot bankerna – även om det ibland låter så i debatten. Mobilappen Swish som möjliggör enkla och snabba överföringar mellan privatpersoner är ett exempel på en modern finansiell tjänst som kan tyckas konkurrera med bankväsendet men som faktisk ägs av sveriges sex största banker. Definierar man Fintech som något som står i opposition till traditionella aktörer blir det svårt att beskriva Swish som ju är en synnerligen innovativ betalningslösning som redan förändrat hur många hanterar sin pengar, fast inom ramarna för det traditionella bankväsendet.

Fintech är både en process och en typ av bolag

Fintech är egentligen inte en bransch eller en särskild typ av produkt eller tjänst utan snarare en process som innebär att företag med olika förutsättningar och inriktning steg för steg förändrar sin verksamhet i takt med att ny teknik skapar nya möjligheter.

Swish hotar det invanda inifrån på samma sätt som när oljebolagen investerar i förnyelsebara bränslen för att inte bli omsprungna av andra företag den dag det inte längre blir lönsamt att utvinna olja. I andra fall är det dock riktigt att tala om Fintech-bolag som konkurrerar med äldre affärsmodeller genom att bland annat erbjuda:

  • Effektiv interaktion
  • God datahantering
  • Bättre kundupplevelser

Snabbt växande Uber och AirBnB hör till de två mest framgångsrika exemplen på detta. Där är de nya möjligheterna att betala digitalt bara en av flera komponenter i en helt ny tjänst. Den verkan ett sådant företag kan ha på sin marknad kan bli mycket stor, och skapa inte bara helt nya kundbeteenden utan tjänster och produkter som är så attraktiva att det inte längre finns någon anledning att utnyttja de gamla. Inom finans och kommunikation är detta inget nytt. Faxar och checkhäften har i princip fasats ut helt och hållet. Utvecklingen inom Fintech avgör vad som kommer att försvinna härnäst och vilka innovationer som istället kommer att ta sig in i vår vardag.

Spotify är ett exempel på ett Fintech-företag som på ett genomgripande sätt förändrat hur många konsumerar och betalar för musik. Hela musikindustrin påverkas av Spotify. Men närsomhelst kan snillen på ett nytt företag dra undan mattan för Spotify genom en bättre och kanske mer kostnadseffektiv tjänst. Utvecklingen kan gå otroligt fort och det är därför de etablerade företagen inom sektorer där telekom och e-handel är av betydelse ständigt måste ligga i utvecklingens framkant och helst själva lansera revolutionerande erbjudanden innan någon annan gör det.

Från ett konsumentperspektiv är denna process mycket positiv!

Vad ligger bakom Fintech-boomen?

Först och främst är det den tekniska utvecklingen som skapat förutsättningar för nya finansiella tjänster och produkter. Ökade uppkopplingshastigheter är en faktor som kommer att skapa nya möjligheter även i framtiden. Fintech-innovatörerna leder sällan den tekniska utvecklingen men är experter på att i ett tidigt skede se hur man kan tillämpa den.

Förändrad efterfrågan är en annan förutsättning. Det spelar ingen roll om en tjänst är bättre än de gamla om det känns som ett för stort steg för kunderna att bryta ett invant mönster och börja använda den. Stora kundgrupper förväntar sig idag andra typer av tjänster och beter sig på ett annat sätt än tidigare generationer. Vi är helt enkelt beredda att ta till oss ny information och genomföra en förändring om det innebär något positivt. Att byta bank var ett otroligt stort steg för 20 år sedan. Vi mer eller mindre föddes med ett konto i en av de stora bankerna och det fanns få alternativ. Idag är det normalt att använda flera av varandra oberoende system för ekonomiska transaktioner beroende på vad man gör för typ av affär.

En annan faktor som kanske inte är lika självklar för alla är läget på finansmarknaden. De låga räntorna har möjliggjort satsningar, även i verksamheter som anses riskfyllda. De flesta Fintech-initiativ som det blir något av lyfts av riskkapitalister. Många av dem har specialiserat sig på just denna sektor.

Dålig ekonomi

Världsekonomin påverkar även Sverige. Det märks på flera olika vis. När folk få mindre i plånböckerna är det inte bara låneinstitut som Frogtail som växer och får mycket att göra utan det märks även på börsen.

När det är dåliga tider tenderar folk att satsa på råvaror istället för klassiska aktier. Råvaror är det som utvinns från naturen utan att förädlas. Ett exempel på som det finns gott om i Sverige är skogen. Trä är en råvara men tillverkar du pappersmassa så är det inte längre en råvara. Guld, olja, koppar och säd är några av alla de råvaror som går att handla med.

Råvaror behövs ständigt och även om de kan sjunka i pris är det alltid efterfrågan på det. Handeln med guld är kanske praktexemplet på hur ekonomin går. Stater lagrar guld som en säkerhet och vissa länder har gigantiska lager. När det är dåliga tider så väljer många att köpa guld som investering eftersom hela guldbranschen inte kommer att gå i konkurs.

Råvaran olja

De som handlar med råvaruterminer och optioner bör ha kunskap om de råvaror de handlar med. Var finns den, vad används den till och är den lättillgänglig? Det är några frågor du bör ha svaret på innan du beger dig ut på den spännande råvarumarknaden.

Olja innebär råolja eller petrolium och finns i vanligtvis två varianter. Den olja det handlar om när du ser spotpriset är Nordsjöolja, även kallad Brent, eller Crude. Olja finns naturligt i jorden. Det är fossila rester av djur och växter.

För att komma åt oljan måste företagen borra sig ner i marken. Den finns både under havsbotten och på fastlandet. Det finns olika mängder av olja i naturen och mellanöstern är väldigt rikt på olja. Det finns även andra processer att framkalla olja. Exempelvis att rena sand men denna metod är väldigt kostsam.

Olja används till motorer och bilar och du kan köpa motoroljan online. Det är med andra ord en vara som är efterfrågad av många.

Priser på olja varierar stort mellan olika länder. Det är framför allt skatter som påverkar skillnaderna. De faktorer som påverkar priset på börsen handlar istället om krig, naturkatastrofer eller att källan börjar att sina.
olja

Handla med råvaror

Precis som med handel med aktier och andra värdepapper så innbär det en risk att handla med råvaror. Fast en risk, innebär också att det finns chans att tjäna pengar. Råvaror som handlas kan vara allt från guld och olja till vete och andra grödor. Det kan tyckas vara en säker bransch men det finns saker som kan påverka råvarupriset. Ett exempel är vädret som gör att skördar slår fel.
olkke

Ett sätt att minimera riskerna är att ta reda på fakta om bolaget. Många företag har försäkringar som täcker upp kostnaderna. Försäkringsbranschen är en viktig faktor inom alla branscher. Det gäller att ha dem som arbetar med personförsäkringar och skaderegleringar. Det är ett väldigt komplext område och både försäkringsbolag och stora företag anlitar ofta experter. Ett konsultbolag inom personförsäkring kan snabbt hoppa in med sin expertis om olyckan skulle vara framme. En korrekt försäkring kan vara skillnaden mellan ett företags överlevnad. Särskilt för företag som verkar i flera länder.