Dålig ekonomi

Världsekonomin påverkar även Sverige. Det märks på flera olika vis. När folk få mindre i plånböckerna är det inte bara låneinstitut som Frogtail som växer och får mycket att göra utan det märks även på börsen.

När det är dåliga tider tenderar folk att satsa på råvaror istället för klassiska aktier. Råvaror är det som utvinns från naturen utan att förädlas. Ett exempel på som det finns gott om i Sverige är skogen. Trä är en råvara men tillverkar du pappersmassa så är det inte längre en råvara. Guld, olja, koppar och säd är några av alla de råvaror som går att handla med.

Råvaror behövs ständigt och även om de kan sjunka i pris är det alltid efterfrågan på det. Handeln med guld är kanske praktexemplet på hur ekonomin går. Stater lagrar guld som en säkerhet och vissa länder har gigantiska lager. När det är dåliga tider så väljer många att köpa guld som investering eftersom hela guldbranschen inte kommer att gå i konkurs.