Råvaran olja

De som handlar med råvaruterminer och optioner bör ha kunskap om de råvaror de handlar med. Var finns den, vad används den till och är den lättillgänglig? Det är några frågor du bör ha svaret på innan du beger dig ut på den spännande råvarumarknaden.

Olja innebär råolja eller petrolium och finns i vanligtvis två varianter. Den olja det handlar om när du ser spotpriset är Nordsjöolja, även kallad Brent, eller Crude. Olja finns naturligt i jorden. Det är fossila rester av djur och växter.

För att komma åt oljan måste företagen borra sig ner i marken. Den finns både under havsbotten och på fastlandet. Det finns olika mängder av olja i naturen och mellanöstern är väldigt rikt på olja. Det finns även andra processer att framkalla olja. Exempelvis att rena sand men denna metod är väldigt kostsam.

Olja används till motorer och bilar och du kan köpa motoroljan online. Det är med andra ord en vara som är efterfrågad av många.

Priser på olja varierar stort mellan olika länder. Det är framför allt skatter som påverkar skillnaderna. De faktorer som påverkar priset på börsen handlar istället om krig, naturkatastrofer eller att källan börjar att sina.
olja