Fintech förändrar dynamiken i den finansiella sektorn

Fintech förändrar marknadenBegreppet Fintech som på kort tid blivit en viktig term är en förkortning av termen finance technologyfinansteknologi på svenska.

Nya och effektivare lösningar inom finans anses vara samhällsekonomiskt gynnsamt och gör det enklare för alla att spara, låna och betala. Att använda pengar helt enkelt. Det är därför inte så konstigt att det talas allt mer om Fintech. Intresset avspeglas på ett tydligt sätt i de enorma belopp som investeras i så kallade Fintech-bolag. Sverige anses faktiskt vara det land i världen med flest Fintech-investeringar per capita. Klarna är ett exempel på ett svenskt företag som tagit avstamp i ny finansteknologi och därför kunnat växa på ett dramatiskt sätt. Stockholmsregionen har utnämnts till ett av de viktigaste klustren för finansteknologi i världen.

Fintech är dock ett mycket brett begrepp som används för att, med varierande framgång, försöka förklara flera olika fenomen som skiljer sig ganska mycket från varandra. I det här inlägget ska vi dels, så gott det går, försöka ringa in vad Fintech innebär men också titta på vad det är som gör att det är svårt att använda begreppet på ett träffsäkert sätt. Vi ska även försöka förklara vad det är som ligger bakom den snabba utvecklingen inom finansteknologi.

Nya IT-lösningar utmanar existerande strukturer

Fintech kan sägas handla om en strävan som syftar till att flytta fram sina positioner inom områden som e-handel och telekom. Med hjälp av ny teknik och nya idéer kan företag och andra aktörer helt enkelt erbjuda sina kunder nya tjänster och produkter. Börshandel är ett område där Fintech i form av lösningar för digitalisering av information och säkrare transaktioner inneburit en stor skillnad på ganska kort tid. Vilket t.ex. har fått Söderberg & Partners att agera inom segmentet och bla blivit mer aktiva på både Twitter och Youtube.

Utifrån en banks perspektiv kan Fintech ibland upplevas som ett hot eftersom nya aktörer tar över tjänster som traditionellt hört till bankernas kunderbjudanden och som inte erbjudits någon annanstans. Ett stort antal nya kreditföretag har dykt upp under bara de senaste fem åren, tack vare framsteg inom Fintech. Dessa företag konkurrerar givetvis med bankerna om låntagarna. Även bankerna själva satsar dock på Fintech och hör till dem som, genom sina stora investeringar på området, driver utvecklingen framåt. Det är alltså inte fråga om Fintech mot bankerna – även om det ibland låter så i debatten. Mobilappen Swish som möjliggör enkla och snabba överföringar mellan privatpersoner är ett exempel på en modern finansiell tjänst som kan tyckas konkurrera med bankväsendet men som faktisk ägs av sveriges sex största banker. Definierar man Fintech som något som står i opposition till traditionella aktörer blir det svårt att beskriva Swish som ju är en synnerligen innovativ betalningslösning som redan förändrat hur många hanterar sin pengar, fast inom ramarna för det traditionella bankväsendet.

Fintech är både en process och en typ av bolag

Fintech är egentligen inte en bransch eller en särskild typ av produkt eller tjänst utan snarare en process som innebär att företag med olika förutsättningar och inriktning steg för steg förändrar sin verksamhet i takt med att ny teknik skapar nya möjligheter.

Swish hotar det invanda inifrån på samma sätt som när oljebolagen investerar i förnyelsebara bränslen för att inte bli omsprungna av andra företag den dag det inte längre blir lönsamt att utvinna olja. I andra fall är det dock riktigt att tala om Fintech-bolag som konkurrerar med äldre affärsmodeller genom att bland annat erbjuda:

  • Effektiv interaktion
  • God datahantering
  • Bättre kundupplevelser

Snabbt växande Uber och AirBnB hör till de två mest framgångsrika exemplen på detta. Där är de nya möjligheterna att betala digitalt bara en av flera komponenter i en helt ny tjänst. Den verkan ett sådant företag kan ha på sin marknad kan bli mycket stor, och skapa inte bara helt nya kundbeteenden utan tjänster och produkter som är så attraktiva att det inte längre finns någon anledning att utnyttja de gamla. Inom finans och kommunikation är detta inget nytt. Faxar och checkhäften har i princip fasats ut helt och hållet. Utvecklingen inom Fintech avgör vad som kommer att försvinna härnäst och vilka innovationer som istället kommer att ta sig in i vår vardag.

Spotify är ett exempel på ett Fintech-företag som på ett genomgripande sätt förändrat hur många konsumerar och betalar för musik. Hela musikindustrin påverkas av Spotify. Men närsomhelst kan snillen på ett nytt företag dra undan mattan för Spotify genom en bättre och kanske mer kostnadseffektiv tjänst. Utvecklingen kan gå otroligt fort och det är därför de etablerade företagen inom sektorer där telekom och e-handel är av betydelse ständigt måste ligga i utvecklingens framkant och helst själva lansera revolutionerande erbjudanden innan någon annan gör det.

Från ett konsumentperspektiv är denna process mycket positiv!

Vad ligger bakom Fintech-boomen?

Först och främst är det den tekniska utvecklingen som skapat förutsättningar för nya finansiella tjänster och produkter. Ökade uppkopplingshastigheter är en faktor som kommer att skapa nya möjligheter även i framtiden. Fintech-innovatörerna leder sällan den tekniska utvecklingen men är experter på att i ett tidigt skede se hur man kan tillämpa den.

Förändrad efterfrågan är en annan förutsättning. Det spelar ingen roll om en tjänst är bättre än de gamla om det känns som ett för stort steg för kunderna att bryta ett invant mönster och börja använda den. Stora kundgrupper förväntar sig idag andra typer av tjänster och beter sig på ett annat sätt än tidigare generationer. Vi är helt enkelt beredda att ta till oss ny information och genomföra en förändring om det innebär något positivt. Att byta bank var ett otroligt stort steg för 20 år sedan. Vi mer eller mindre föddes med ett konto i en av de stora bankerna och det fanns få alternativ. Idag är det normalt att använda flera av varandra oberoende system för ekonomiska transaktioner beroende på vad man gör för typ av affär.

En annan faktor som kanske inte är lika självklar för alla är läget på finansmarknaden. De låga räntorna har möjliggjort satsningar, även i verksamheter som anses riskfyllda. De flesta Fintech-initiativ som det blir något av lyfts av riskkapitalister. Många av dem har specialiserat sig på just denna sektor.